GIỎ HÀNG
Tổng tiền: 0 VNĐ THANH TOÁN
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Xóa
Ghim cài C62
Ghim cài C62
3.000 VND
Đạn ghim 23/10
Đạn ghim 23/10
19.000 VND
Bấm kim 50LA
Bấm kim 50LA
390.000 VND
Kẹp đen 15mm
Kẹp đen 15mm
5.000 VND
Kẹp bướm 32mm
Kẹp bướm 32mm
12.000 VND
Kẹp đen 41mm
Kẹp đen 41mm
16.500 VND
Kẹp màu 25mm
Kẹp màu 25mm
52.000 VND
Đạn ghim 23/20
Đạn ghim 23/20
31.000 VND
Gỡ ghim KW508
Gỡ ghim KW508
11.000 VND
Ghim cài C32
Ghim cài C32
3.500 VND
Ghim cài C82
Ghim cài C82
5.000 VND
Kẹp bướm 19mm
Kẹp bướm 19mm
6.000 VND
Kẹp màu 19mm
Kẹp màu 19mm
33.000 VND
Kẹp bướm 25mm
Kẹp bướm 25mm
7.000 VND
Kẹp đen 51mm
Kẹp đen 51mm
25.000 VND
Kẹp màu 15mm
Kẹp màu 15mm
37.000 VND
Đạn ghim 23/15
Đạn ghim 23/15
26.000 VND
Kẹp màu 32mm
Kẹp màu 32mm
40.000 VND
Phiếu thu 2 liên
Phiếu thu 2 liên
15.000 VND
Dập ghim deli 0391
Dập ghim deli 0391
183.000 VND
Phiếu chi 2 liên
Phiếu chi 2 liên
15.000 VND
Bấm kim double A
Bấm kim double A
28.000 VND
Kẹp màu 41mm
Kẹp màu 41mm
62.000 VND
Dập ghim Deli 0394
Dập ghim Deli 0394
280.000 VND
Bấm kim 50SA
Bấm kim 50SA
290.000 VND
Hotline: 0902392933